اگر دلیلی که مانع از رفتن شما به دندانپزشکی برای این کار می‌شود ترس از جراحی دندان عقل است. به شما پیشنهاد می‌کنیم برای درمان دندان خود از طریق روش‌ها و تکنیک‌های جدید استفاده کنید. در کلینیک دکتر مریم امیدی از مدرن‌ترین روش‌های دندانپزشکی استفاده می‌شود.